Psiko-Onkoloji

Kanser Tedavisi Sürecinde Psikolojik Destek

Kanser Tedavisi Sürecinde Psikolojik Destek

Kanser tanısı , kişiyi gerek tedavi süreci uzunluğu gerekse tedavinin beraberinde getirdiği yan etkileri dolayısıyla psikolojik yönden de ciddi bir biçimde etkileyen zorlu bir süreçtir.

Tedavi süreci hastayı etkilediği kadar ailesini de psikolojik yönden ve diğer yaşam akışında ciddi bir şekilde etkilemektedir.

• Bu süreçte hasta Psikolojik destek almalı mıdır ?

İlk tanıyla beraber hasta ,hastalığı kabullenme sürecini kolay ve bilinçli bir şekilde tamamlaması ve stres , kaygı bozukluğu ile daha kolay baş edebilmesi için psikolojik destek alması hastanın yararınadır.

• Psikolojik destek tedavi boyunca sürmelimi dir?

Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Hastanın tedavi sürecinde yaşadığı psikolojik etkilerin şiddetine göre seanslar düzenlenmektedir. Bunu hasta psikologu ile beraber görüşmeler sonucu birlikte karar vermektedir.

• Hastalığı kabullenmiş ve tedavi sürecinde stres ve kaygı ile başa çıkabilen hasta da psikolog görmelimidir?

Stres,kaygı ve duygulanım bozukluğu görülmeyen hasta tedavi aşamalarından önce (kemoterapi,ameliyat,radyoterapi ve hormonal tedavi)öncesinde psikolog ile görüşmesinden yarar sağlayacaktır.Psikolojik destek tedavileri daha rahat bir şekilde tamamlamasını sağlayacaktır.

• Kemoterapi, Ameliyat,Radyoterapi ve Hormonal tedavi öncesi psikolojik destek ne yarar sağlayacak?

Bu tedavilerin alınmasından önce hastanın tedavi öncesine ait kaygı ve stresini ile baş etmesini sağlaması açısından hasta oldukça yarar görecektir. Bunun yanında tedavilerin getireceği yan etkilere karşı hasta önceden psikolojik ve bilişsel olarak sürece hazırlanmaktadır. Hasta yan etkiler ile baş etmeye karşı daha bilinçli ve psikolojik açıdan kendisini güçlü hissedecektir.Örneğin:kemoterapinin yan etkilerinden biri olan saç dökülmesine karşı bununla baş etme önlemini alma konusunda bilgi sahibi olacaktır .

• X-ray,CT scans,Pet scan öncesi psikolog yardımı almalımı?

Hastada ‘scan anxiety’ olarak adlandırılan medikal makinelere karşı kaygı ve stres oluşuyor ise hastanın makine içinde kaygı strese kapılmadan işlem süreci tamamlanıncaya kadar kapalılık korkusu, kaygı,stres gibi duygulanımları ile baş etmesine yardımcı olacağından yardım alması önerilmektedir.

• Hastanın ailesi de psikolojik destek almalımıdır?

Tedavisi uzun sürecek ,kişiyi fiziksel yönden etkilediği ölçüde psikolojik yönden de etkileyebilme olasılığı oldukça yüksek olan kanser tanısı şüphesiz ki aile bireylerini de psikolojik olarak etkilemektedir.Bu aşamada aile bireylerinin hem kendilerinin psikolojik sağlığı açısından hemde hastaya daha iyi yaklaşım ve iletişim açısından güçlü olması ve bilinçli davranması açısından psikolog desteği alması önerilmektedir.Ailenin günlük yaşam akışını kaliteli bir biçimde sürdürmesinde profesyonel destek önemidir.

• Hastanın eşi de destek almalımıdır?

Tanı öncesi ve sonrası hastayı en iyi gözlemleyen ve hastanın yaşadığı süreçten en çok etkilenen aile bireyi olarak hastanın eşinin psikolog desteği alması hasta yararına olduğu kadar eşin de yararına olacaktır. Evlilikteki günlük yaşam kalitesinin artırılması, iletişim, cinsellik konuları bu seanslar içindeki başlıca önemli konulardır.

• Hastanın çocuklarının tedavi sürecine hazır olması açısından psikolog ile görüşmelimidir?

Hasta ve eşinin bu süreci çocuklardan saklama veya başka hastalık adı altında çocuklara söyleme eğilimine girmektense çocuğun anlayacağı bir dilde doğruları söylemek her zaman için en sağlıklı yaklaşımdır. Çocuklara hastalık ile ilgili herhangi bir bilgi vermeden önce psikologunuzla görüşmeniz çocuğunuzun yaş, algı ve kişiliğine göre nasıl yaklaşacağınız konusunda sizin daha bilinçli bir şekilde çocuğunuzla iletişim kurmanızı sağlayacaktır .

• Tedaviler tamamlandıktan sonra da psikolog görüşmesi devam etmeli mi?

Tedaviler tamamlandıktan sonra kontrol zamanları yaklaştıkça zaman zaman kaygı bozukluğu ve stresin arttığını hasta kendisinde gözlemlediğinde kendi isteğine bağlı olarak psikologu ile görüşebilir.

• Psikolog ilaç verir mi?

Psikolog ilaç vermez. Seans görüşmelerinizde gerekli görülürse psikiyatri uzmanından ilaç desteği alınmasını önerebilir.

Unutmayınız ki kanser tedavisinde fiziksel tedavi kadar psikolojik destek de önemlidir. Bu iki tedavinin birbirine paralel olarak ilerlemesi tedavi sürecini daha hızlı ve kolay bir biçimde tamamlamanıza yardımcı olduğu gibi yaşam kalitenizi de pozitif etkileri olacaktır.

Uzm.Klinik Psikolog ALMILA ŞEN

Almıla Şen - Kişisel Web Sitesi

© 2018, Tüm Hakları Saklıdır. Kısmen ya da tamamen yazılı izin olmaksızın kopyalanamaz.