Çocuk Psikolojisi

BAŞARILI BİR SINAV İÇİN KAYGIYI YENMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

BAŞARILI BİR SINAV İÇİN KAYGIYI YENMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Sınav; çocukların ders başarısı, üniversite sonucu meslek hayatına geçişi ve yaşam tarzını belirleyecek geçiş olarak görülüyor. Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına fiziksel, duygusal veya davranışsal olarak engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı ‘sınav kaygısı’ olarak adlandırılıyor. Sınav kaygısı; sosyal çevre baskısı, kişilik yapısı, aile yapısına ve anne babanın kişilik özelliklerine bağlı olarak bireyden bireye farklılık gösteriyor.

Başarılı bir sınav için kaygıdan uzak durmak gerekiyor.

Bireyin, bazen de birey çevresinin sınava yüklediği anlamlar, sınav ile ilgili oluşturulan düşünceler ve sınav sonrası elde edilecek kazanımların yüceleştirilmesi, sınava girecek kişide kaygıya neden olmaktadır. İstenilen sonucun elde edilmemesi nedeniyle dünyanın sonu olacakmış gibi bir bakış açısı bunda büyük rol oynamaktadır. Çocuğa destek olabilmek için öncelikle anne babanın bu süreçte sağlıklı ebeveyn profiline uyum göstermesi gerekir. Öfke kontrolü olmayan bir baba ve aşırı titiz veya kaygılı bir anne veya ailede anne baba çatışması olan bir ortam çocuğun sınav sürecine hazırlığını olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden aile olarak psikolojik bir destek almak bu süreci güçlü ve sağlıklı bir biçimde geçirmeyi ve çocuğun başarılı olma olasılığını artırır.

Sınav kaygısı kendini 4 şekilde gösteriyor;

1) Fiziksel;

- Karın ağrısı

- Görme bulanıklığı

- İştahsızlık

- Baş ağrısı

- İştahsızlık

2) Zihinsel;

- Unutkanlık

- Dikkat dağınıklığı

- Kopukluk

- Odaklanamama

3) Duygusal;

- Gerginlik

- Sinir hali

- Karamsarlık

- Korku hali

- Aşırı heyecan

- Kontrolü kaybetme korkusu

4) Davranışsal;

- Ders çalışamama

- Dersi erteleme

- Boş vermişlik

Stres, her çocuğu farklı etkiliyor.

Sadece çocuğun ders çalışmasını sağlayacak ortamı yaratmak tek başına yeterli değildir. Çocuğun bu süreçte ders çalışma verimliliğini artıran çevresel faktörler, sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve en önemlisi çocuğun psikolojik durumu desteklenmeli ve profesyonel yardım alınmalıdır. Her çocuğun stres ortamında gösterdiği davranışlar farklılık gösterir. Sınavdan önceki ders yılının başlangıç haftalarında bilinçli bir yaklaşım ile sınava hazırlık kuralları ve planlama bir program dahilinde ailece kararlaştırılmalıdır. Çocuğa bu süreçte yanında olunduğu hissettirilmeli, sağlıklı ve verimli çalışma koşullarının ne olacağına birlikte karar verilmelidir.

Sınav sürecinden önce bir uzmandan destek alınmalıdır.

Psikolojik destek, öncelikle çocuğun bu süreci daha sağlıklı ve bilinçli biçimde sürdürmesine katkı sağlar. Sınava hazırlanma sürecinde duygulanımını yani sınav kaygı ve stresini yönetme yetisi kazanır. Sınava daha verimli biçimde hazırlanmasında destek olacağı gibi sınavda beklenmeyen bir psikolojik duygu bozukluğuna karşı önlem alınmış olup sınavın en verimli şekilde geçilmesi sağlanır. Sınava hazırlanan çocuğun yaşı uygun uzmanın seçiminde önemlidir. Ergen ve yetişkin alanında uzmanlaşmış bir psikolog olmasına dikkat edilmelidir.

Sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

Uzman Psikolog Almıla Şen

Almıla Şen - Kişisel Web Sitesi

© 2018, Tüm Hakları Saklıdır. Kısmen ya da tamamen yazılı izin olmaksızın kopyalanamaz.