Ergen ve Yetişkin Psikolojisi

Alzheimer

Alzheimer

1906 yılında Alman doktor Alois Alzheimer'den ismini alan Alzheimer Hastalığı yaşlanma ile birlikte gelen hafıza kaybı ile birlikte günlük hayatı etkileyecek derecede diğer kabiliyetlerin de yok olmasıdır. Yaşlılıkta görülen ikinci bir çocukluk çağı yaşanmaktadır. Halk arasında “Bunama” olarak da adlandırılmaktadır.

Belirtileri:

• Günlük yaşam işlerini yerine getirmede zorluk çekme ve unutkanlık

• Görsel imajları anlamada zorluk (ayna, televizyon, okumada zorluk)

• Cümle kurmada, basit kelimeleri kurmada güçlük

• Yazma ve okumada, sohbette zorlanma, sürdürememe

• Zaman, yer karıştırma

• Karar vermede zorluk veya bu yetinin zaman zaman kaybı

• Kişilik özelliklerinde değişmeler

• Ruh halinde değişimler

• Evdeki diğer işlerde zorlanma, bunları yerine getirmekten kaçınma

• Plan program yapabilme yetisinin kaybolması

Ne Zaman Görülür?

65 yaşın üzerinde görülmesiyle beraber 40-50 yaşlarına kadarda inebilmiştir. Ailede alzheimer hastalığı olan kimselerin bu hastalığa yakalanma riski, olmayanlara göre daha fazladır.65 yaşından sonra her beş yılda risk iki katına çıkmaktadır. 85 yaşından sonra bu oran yarı yarıya, yani %50 olmaktadır.

Başlangıç Evresi:

• İsimleri, tarihleri, günlük kullanılan eşyaların yerini unutma

• Yer, zaman algısının kaybolması, karıştırma

• Sosyal ilişkilerinin zayıflaması

• Soruları anlamama, tekrarlama

• Hastalığı kabul etmeme

Orta Evre:

• İnsanları tanıyamama

• Günlük kişisel bakımını yapamama

• Depresyon, uyku bozukluğu, hayal görme

• Mod değişimleri, çabuk sinirlenme

• Amaçsız bir şekilde gezinme

İleri Evre:

• Aile bireylerini tanıyamama

• Motor işlevlerinin yerine getirememe (yürüme, yemek yeme güçlüğü)

• Altına kaçırma

• Davranış bozukluğu
Alzheimer mı? Yaşlılık mı?


Alzheimer Belirtileri

●Karar vermede, kıyaslamada zorlanıp konu ile ilgili olmayan karar verme ve kıyaslama.

●Bütçe kontrolsüzlüğü

●Tarih, mevsim, yer, zaman kavramı olmaması

●Sohbet edememe, zorlanma

●Rutin ve düzenli yerlerde olan, evdeki eşyaların yerini değiştirme ve tekrar bulamama


Yaşlılık Belirtileri

●Sonucu çok da verimli olmayan kararlar verme

●Düzenli ödemeleri zaman zaman unutma

●Hangi gün olduğunu unutma, fakat sonra hatırlama

●Sohbet ederken hangi kelimeyi kullanacağını unutma

●Zaman zaman eşyaların yerini bulmada zorluk ya da kaybetme


Ne Zaman Bir Profesyonele Başvurmalı ve Bunlar Hangi Alanda Uzmanlar Olmalı?

Bu tür değişimleri yakın büyüklerinizde fark ettiğiniz de, zaman kaybetmeden uzmana başvurmanız, alzheimer hastasının yaşam kalitesini artırmada ve çevredeki yakınlarının da nasıl bir önlem almaları konusunda önemlidir. Bu uzmanlar;

Nörolog: Beyindeki ve nöronlardaki hastalığın derecesini belirlemek için.

Psikiyatrist: Hastalığın kişinin duygulanım durumunu ve zihnin çalışmasında bunun etkilerini ölçmede uzman.

Psikolog: Hastanın hafıza derecesini ölçme ve diğer psikolojik işlevlerini belirleme de uzman.

Gerontologist: Yaşlı bakımı Alzheimer, Parkinson vs. gibi hastalıkta olan yaşlı kimselerin yaşam kalitesini artırmada yöntemler konusunda uzman.Almıla Şen - Kişisel Web Sitesi

© 2018, Tüm Hakları Saklıdır. Kısmen ya da tamamen yazılı izin olmaksızın kopyalanamaz.